Hoppa till innehåll

Årorna i mångatan – haiku
av Christer Nilsson

  • av Dag Persson

Boken är inde­lad i fyra års­ti­der och inne­hål­ler både haiku och senryu. Nilsson vill i sina dik­ter beskri­va det som sin­ne­na kan upp­le­va och på så sätt väc­ka en käns­la. Samtidigt för­sö­ker han kon­cen­tre­ra dik­ter­na så myc­ket som möj­ligt för att bara få med det väsentligaste. 

Nilsson gör gär­na sina iakt­ta­gel­ser i natu­ren. Men de kan ock­så vara i hem­met och som en utsikt genom fönst­ret. I sann haik­ut­ra­di­tion har han ofta fokus på de små detal­jer­na och sät­ter dem i de sto­ra sam­man­hang­en – bort­om sam­häl­le­li­ga feno­men och mänsk­li­ga tillkortakommanden.

Vi mär­ker ibland att han kän­ner sig hem­ma i det norr­länds­ka land­ska­pet. Som här om vintern:

kylsla­get
går för­bi skogen
på släpet

Våren:

snön är borta
spar­ken står
i vitsipporna

Eller som­ma­ren:

tuff fors
lax­en når till slut
en björn

Formen är befri­ad från sta­vel­se­räk­ning men det är van­li­gen tre­ra­ding­ar. En och annan två eller enra­ding bju­der han ock­så på:

stel­nar vid skid­lif­ten en död orm

 

Omslaget till 'Årorna i mångatan – haiku' av Christer Nilsson med en måne som speglar sig i krusningarna på ett svart hav

FP–204 • ISBN: 978–91-88765–63‑5

 

PRIS: 180:-

Fri frakt inom Sverige • Köp 3 val­fria tit­lar, få 20% rabatt

eller


Line

GAMMALT OCH NYTT FRÅN FÖRLAGET

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!