Årorna i mångatan – haiku
av Christer Nilsson

Boken är inde­lad i fyra års­ti­der och inne­hål­ler både haiku och senryu. Nilsson vill i sina dik­ter beskri­va det som sin­ne­na kan upp­le­va och på så sätt väc­ka en käns­la. Samtidigt för­sö­ker han kon­cen­tre­ra dik­ter­na så myc­ket som möj­ligt för att bara få med det väsentligaste. 

Nilsson gör gär­na sina iakt­ta­gel­ser i natu­ren. Men de kan ock­så vara i hem­met och som en utsikt genom fönst­ret. I sann haik­ut­ra­di­tion har han ofta fokus på de små detal­jer­na och sät­ter dem i de sto­ra sam­man­hang­en – bort­om sam­häl­le­li­ga feno­men och mänsk­li­ga tillkortakommanden.

Vi mär­ker ibland att han kän­ner sig hem­ma i det norr­länds­ka land­ska­pet. Som här om vintern:

kylsla­get
går för­bi skogen
på släpet

Våren:

snön är borta
spar­ken står
i vitsipporna

Eller som­ma­ren:

tuff fors
lax­en når till slut
en björn

Formen är befri­ad från sta­vel­se­räk­ning men det är van­li­gen tre­ra­ding­ar. En och annan två eller enra­ding bju­der han ock­så på:

stel­nar vid skid­lif­ten en död orm

 

Omslaget till 'Årorna i mångatan – haiku' av Christer Nilsson med en måne som speglar sig i krusningarna på ett svart hav

FP–204 • ISBN: 978–91-88765–63‑5

 

PRIS: 180:-

Fri frakt inom Sverige • Köp 3 val­fria tit­lar, få 20% rabatt

eller


Line

Dag Persson

jr Redaktör • Fri Press förlag

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!

Dorje