Hoppa till innehåll

Anarcho Haiku
av Birk Andersson

  • av Sara Therese Lundstedt

Detta är Birk Anderssons förs­ta dikt­sam­ling på eng­els­ka. Flera av dik­ter­na har över­satts från hans tidi­ga­re böc­ker på svenska.

Andersson har tidi­ga­re pub­li­ce­rat flera haiku-dik­ter på eng­els­ka i tid­skrif­ter och anto­lo­gi­er. Flertalet av des­sa är dock inte inklu­de­ra­de i den här boken eftersom de inte upp­skat­ta­des till­räck­ligt av vän­ner, kol­le­gor, läsa­re, nära och kära, samt av Andersson själv. Istället inne­hål­ler den här pub­li­ka­tio­nen anar­kis­tisk haiku, som för­hopp­nings­vis kan spri­da haiku till folket.

city walk
a songbird
in the headphones 

fireworks
ain’t the stars
enough? 

Om du är van vid haiku så inne­hål­ler den här boken vare sig tra­di­tio­nel, fri eller abstrakt haiku.

Om du är van vid sam­ti­da poe­si så inne­hål­ler den här boken vare sig visu­ell- eller expe­ri­men­tell poe­si, spo­ken word eller bilder.

Om du inte är van vid vare sig haiku eller poe­si så behö­ver du inte oroa dig för någon­ting – den här boken inne­hål­ler anar­kis­tisk haiku.

 

Läs mer om Birk Andersson»

 

Omslaget till 'Anarcho Haiku' av Birk Anderssson

FP–217 • ISBN: 978–91-88765–74‑1

 

 

 

PRIS: 150:-

Fri frakt inom Sverige • Köp 3 val­fria tit­lar, få 20% rabatt

eller


Line

GAMMALT OCH NYTT FRÅN FÖRLAGET

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!