Hoppa till innehåll

Mellan träden någonstans
av Eleonore Christoffersén Ryndal

  • av Dag Persson

 

Detta är Eleonore Christoffersén Ryndals and­ra dikt­sam­ling. I den för­ra, Skuggornas barn, fanns myc­ket av min­ne­na från barn­do­men, till­sam­mans med vand­ring­en där­i­från. Det för­flut­na visar sig ock­så bland dik­ter­na i Mellan trä­den någon­stans.

Med sina sin­nen ploc­kar hon för­sik­tigt upp till­sy­nes var­dag­li­ga tan­kar. Oftast ger de hen­ne ro. Faller en skug­ga och kanske väc­ker oron, släp­per hon in vindarna.

I den ”helt van­li­ga”, pas­se­ran­de var­da­gen fång­ar något hen­nes upp­märk­sam­het. Samtidigt som det känns märk­ligt kan det fram­stå som otro­ligt klart, menar hon.

Bakom dör­ren i Södergården
fladd­rar min­ne­na förbi
från hörn till golv
från tak till fönster
likt en flu­ga som
för­sö­ker hit­ta ut

I mör­ka rum­met ser de på
hur livet leker med
deras drömmar

Hon väx­te ur sin sorg
likt ett barn väx­er ur
sina kläder

BILD: Omslaget till 'Mellan träden någonstans' av Eleonore Christoffersén Ryndal, på bilden syns en röd ladugårdsvägg med en stängda luckor och en slingrande murgröna

FP–169 • ISBN: 978–91-88765–26‑0

Just käns­lan av still­het gör hen­ne har­mo­nisk, när hon får tid till efter­tan­ke. Med sina dik­ter vill hon för­med­la den käns­lan även om hon är med­ve­ten om att det kan bli något annat med någon annans läsan­de ögon.

Dikterna bär en viss lant­lig prä­gel, där plat­ser­na och ting­en ibland allt­så vitt­nar om äld­re tider. Men det är utan sak­nad och nostal­gi, för hos Eleonore Christoffersén Ryndal är det så som det är.

Läs om
Eleonore Christoffersén Ryndal »

PRIS: 100:-

KÖP DIREKT FRÅN OSS ♥

Fri frakt inom Sverige • Köp 3 = 20% rabatt

eller

KÖP BOKEN  BOKUS

KÖP BOKEN ADLIBRIS

 

GAMMALT OCH NYTT FRÅN FÖRLAGET

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!