Stefan Albrektsson

bild: Porträtt av Stefan Albrektsson, i fonden en tegelvägg

Stefan Albrektsson (1969) bor i Halmstad. Han är musi­ker och arbe­tar som elgi­tarr-peda­gog vid Halmstad Kulturskola. Redan i tidi­ga ton­å­ren bör­ja­de han skri­va poe­si men det är först på sena­re år han kom­mit att dela med sig. Sedan 2012 har han varit aktiv på poeter.se. 2017 pub­li­ce­ra­de han till­sam­mans med konst­fo­to­gra­fen Gunnar Sjödin foto-dikt­bo­ken Upplysta mörk­rum och i år 2019 kom­mer han här på Fri Press ut med sin dikt­sam­ling Sjöstjärna.

Stefan Albrektssons hemsida »

Stefan Albrektssons Facebook»

ur Sjöstjärna

Palpation
(Jag hål­ler upp min öpp­na hand)

Jag är fem fing­rar gammal.
Jag vill ha en oran­ge cykel
med ett rött och ett grönt handtag.
Jag vill inte vuxna.

Det är långt till kusi­ner­nas Borensberg
eftersom man först åker till Paris.
Med bil tar det läng­re än en Fruxo-ask.
När vi är fram­me spe­lar Björn Borg ten­nis på TV.

Björn Borg vinner.
Björn Borg är bra.
Jag har en lös tand.
Alla and­ra röker Glenn och tar en grogg.

Mer om Sjöstjärna»


Sjöstjärna i webbshoppen»Bild: Omslag till Stefan Albrektssons 'Sjöstjärna'

Dag Persson

jr Redaktör • Fri Press förlag

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!

Dorje