Hoppa till innehåll

Beatriz Quevedo de Hansen

  • av Dag Persson
BILD: porträtt av Beatriz Quevedo de Hansen – foto: Ami Andersson

Hon väx­te upp vid Andernas fot i Argentina. 1977 kom hon till Sverige efter en lång flykt genom Sydamerika.

Beatriz Quevedo de Hansen har tidi­ga­re med­ver­kat i oli­ka anto­lo­gi­er, bland annat Tid att min­nas – berät­tel­ser från pro­jek­tet ”Skriv ett brev till ditt barn” (Tre böc­ker 1999) och Närmanden, sju rös­ter i sam­språk (BoD 2005). 2013 del­tog hon i en täv­ling ”PoesiProjektet 2013”. Av de åtta­hund­ra som skic­ka­de in sina dik­ter fick hon bidra med någ­ra av sina i pub­li­ka­tio­nen Ordvindar (minbok.nu 2013). Hon är med­lem i Smålands för­fat­tar­säll­skap och har arbe­tat som krö­ni­kör för GP-Nära.

   ”Jag skri­ver för att det finns en låga som brin­ner inom mig och skul­le jag inte uttryc­ka mig genom mitt skri­van­de skul­le min själ slock­na”, säger hon. ”Jag skri­ver för att jag mås­te. Att skri­va har bli­vit mitt sätt att överleva.”

2019 pub­li­ce­ra­de Beatriz Quevedo sin dikt­sam­ling Skärvor (Fri Press). I poesins form beskri­ver hon där både mör­ka och lju­sa min­nen men ock­så hur hon fin­ner tröst i den små­länds­ka naturen.

2022 kom hen­nes roman: Flyktens alla rum (Fri Press), som hand­lar om hen­nes sista tid i Argentina och flyk­ten där­i­från. Denna gri­pan­de histo­ria, där ömsin­ta skild­ring­ar blan­das med vik­ti­ga histo­ris­ka hän­del­ser, levan­de­gör ter­men ”poli­tisk flykting”.


Läs mer om diktsamlingen Skärvor »

Läs mer om romanen Flyktens alla rum »

GAMMALT OCH NYTT FRÅN FÖRLAGET

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!