Hoppa till innehåll

Nicko Smith

  • av Dag Persson

Sedan 2017 har han utkom­mit med åtta dikt­sam­ling­ar. Den senas­te här på Fri Press och som titeln säger, är det Dikter i urval. Under någ­ra år har han ock­så dri­vit en poesiblogg.

Nicko Smith är född i Stockholm (1974), väx­te upp i Norrland och lever och ver­kar idag i Vasa på fins­ka väst­kus­ten. Vid sidan om poe­sin arbe­tar han som frilansjournalist.

Intresset väck­tes redan på 1980-talet, då han lät sig inspi­re­ras av hård­rocks­mu­si­ken vil­ken då betyd­de myc­ket för honom. Efter dikt­de­bu­ten Hki Rött (2017) har han kom­mit med flera dikt­sam­ling­ar. Tema är till exem­pel ålder­dom, depres­sion, sökan­de och musik, men ock­så dröm­mar, kär­lek och natur. Dikter i urval är hans åtton­de dikt­verk vil­ket utgör ett slags sam­man­fatt­ning över hans poe­si. Såhär långt.

I snart fem år har han dri­vit poe­sib­log­gen NICKOPOET.COMMER POESI TILL FOLKET där han pre­sen­te­rar böc­ker och poe­ter och för­läg­ga­re – svens­ka och fin­lands­svens­ka. Vi kan ana att alla des­sa möten ock­så kan ha inspi­re­rat honom i hans skrivande.

Läs mer om Dikter i urval »

Nicko Smith

Tidigare utgivet:

  • Hki Rött, Eget för­lag 2017
  • Evighetsnära, Eget för­lag 2018
  • Bipolära skepps­brott i Österbotten, Omakustanne 2018
  • Tvivel, Eget för­lag 2002
  • Rollatorgnissel under den järn­blå solen, Eget för­lag 2019
  • Järnjungfrupoesi, Omakustanne 2020
  • Brändö i mitt hjär­ta, Eget för­lag 2023

GAMMALT OCH NYTT FRÅN FÖRLAGET

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!