Haiga från Cybergymnasiet

Ele­ver­na har fått väl­ja att illu­stre­ra en av två dik­ter. ”Gro­dan” är skri­ven av Matsuo Basho (1664–1694) och ”Dagg­drop­pen” av Kobay­ashi Issa (1763–1827). Ett stort tack för att ni vil­le vara med. Klic­ka på bil­der­na för förstoring. 

den gam­la dammen

en gro­da hop­par i

lju­det av vatten

den­na daggdroppsvärld

det kan vara en daggdroppe

och ändå — ändå

Line

 

Illustration av Alicia Hagedis Dahlström
Av: Ali­cia Hage­dis Dahlström
Illustration av Anwar Ripen
Av: Anwar Ripen
Illustration av Bea Ingesson
Av: Bea Ingesson

 

Illustration av Fleta Ahmetaj
Av: Fle­ta Ahmetaj
Illustration av Hiba Al-Mashahedi
Av: Hiba Al-Mashahedi
Illustration av Irja Hulterström
Av: Irja Hulterström

 

Illustration av Jenny Wahlin
Av: Jenny Wahlin
Illustration av John Gynnstam
Av: John Gynnstam
Illustration av Julia Hansson
Av: Julia Hansson

 

Illustration av Khadija Shah
Av: Kha­di­ja Shah
Illustration av Maximilian Tyrot
Av: Max­i­mi­li­an Tyrot
Illustration av Michelle Andersson
Av: Michel­le Andersson

 

Illustration av Mohammed Al Saadi
Av: Moham­med Al Saadi
Illustration av Shanya Sharifi
Av: Sha­nya Sharifi
Illustration av Wilma Skarström
Av: Wil­ma Skarström

2 comments

Comments are closed.