Hoppa till innehåll

Sayam Chortip

  • av Dag Persson

Porträtt: Sayam Chortip, foto: David Sundbaum

Sayam Chortip bör­ja­de läsa poe­si redan i ton­å­ren och han upp­täck­te snart att han själv vil­le skriva.

Intresset för­de honom vida­re och efter någ­ra år drogs han till Poetry Slam. Att lyss­na till and­ra poe­ters upp­läs­ning­ar och själv möta respon­sen från en intres­se­rad publik gav honom mod att fort­sät­ta och 2015 gav han ut sin förs­ta dikt­sam­ling Dis (Vulkan). Samma år fick han ock­så ett vis­tel­sesti­pen­di­um och fick till­bringa en tid på Le Flamant Rouge Guesthouse i Peyriac-de-Mer i Frankrike där han skrev och läs­te och del­tog i gemen­sam­ma aktiviteter.

Mellan 2017 och 2021 drev Sayam Chortip till­sam­mans med and­ra entu­si­as­ter Poesijakten – en pod om och med poe­si. Eller som de själ­va säger: ”En pod om sökan­det efter mening”. Utmärkande för pod­dar­na är de lätt­sam­ma men ändå seri­ö­sa sam­ta­len – och såklart upp­läs­ning­ar­na av både kän­da och nyupp­täk­ta poeter.

Han ver­kar bland annat som inlä­sa­re på Grunden Media och läser bland annat in för kul­tur­ma­ga­si­net iMAGO. Inläsning av and­ra poe­ters och för­fat­ta­res poe­si och pro­sa ”lig­ger i pipen”.

Chortip prö­var sig ock­så fram inom ”ljud­konst” (elektro­nisk musik, Ambient och Soundscapes). Tai Chi har kom­mit att bli vik­tigt för att han ska kun­na hålla sig svävande:)

FP-229ISBN: 978–91-88765–84‑0

Läs om Sångerna som aldrig skrevs »

 

Till ljudboken 'Omfamningen' av Sayam Chortip

FP–218e • ISBN: 978–91-88765–67‑3

Läs om ljudboken Omfamningen »

Några av Chortips dik­ter hit­tar du ock­så på Spotify. Här ett num­mer från ”poesiEP:n” Fragment som han släpp­te till­sam­mans med ljud­konst­nä­ren Niels Gordon, Numbers Recordings Januari 2021:

Line

GAMMALT OCH NYTT FRÅN FÖRLAGET

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!