Ulf Tylestrand

 

 

Bild: Porträtt av Ulf Tylestrand iklädd vit skjorta framför en rödmålad brädvägg

Ulf Tylestrand är född och upp­växt i Mölndal, i en familj med ett äld­re sys­kon. Fadern var metall­ar­be­ta­re och modern arbe­ta­de inom hemvården.

Han är gift sedan snart tret­tio år med Maud Lanne, regi­on­po­li­ti­ker i Halland. De bor i en tret­ti­o­tals­vil­la utan­för Kungsbacka. Tylestrand är civilin­gen­jör från Chalmers och dri­ver eget konsultföretag.

Hans intres­se, utö­ver att skri­va thril­ler, är fågel­skåd­ning, soci­al dans och att hålla sig i form. Det blir gär­na pro­me­na­der i blå­bärs­sko­gen, då får sjä­len ro och tan­ken får möj­lig­het kret­sa kring skrivandet.

Romanskrivandet bör­ja­de i en lug­na­re peri­od i livet, de två söner­na hade flyt­tat hem­i­från, kon­sult­fir­man var nystar­tad och arbets­be­lägg­ning­en var inte så stor som idag. Detta var 2010 och 2016 kom han ut med den förs­ta och and­ra delen i seri­en ”Kampfels guld”, Kropknallen och Den gode och den onde. 2017 kom de De onda och den avslu­tan­de delen Djävulen från Polen. Skrivandet har gett blo­dad tand ytter­li­ga­re ett par manus lig­ger i pipen. Fler idéer är finns i huvudet.

ULF TYLESTRAND FRI PRESS FÖRLAG

Bild: omslaget till romanen Korpknallen av Ulf TylestrandBild: Omslaget till Ulf Tylestrands roman Den onde och den godeBild: omslaget till romanen De onda av Ulf TylestrandBild: Omslaget till Ulf Tylestrands roman Den onde och den gode

ULF TYLESTRAND INTERNET

Ulf Tylestrands Facebook

Dag Persson

jr Redaktör • Fri Press förlag

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!

Dorje