Hoppa till innehåll

Ulf Tylestrand

  • av Dag Persson

 

 

Bild: Porträtt av Ulf Tylestrand iklädd vit skjorta framför en rödmålad brädvägg

Ulf Tylestrand är född och upp­växt i Mölndal, i en familj med ett äld­re sys­kon. Fadern var metall­ar­be­ta­re och modern arbe­ta­de inom hemvården.

Han är gift sedan snart tret­tio år med Maud Lanne, regi­on­po­li­ti­ker i Halland. De bor i en tret­ti­o­tals­vil­la utan­för Kungsbacka. Tylestrand är civilin­gen­jör från Chalmers och dri­ver eget konsultföretag.

Hans intres­se, utö­ver att skri­va thril­ler, är fågel­skåd­ning, soci­al dans och att hålla sig i form. Det blir gär­na pro­me­na­der i blå­bärs­sko­gen, då får sjä­len ro och tan­ken får möj­lig­het kret­sa kring skrivandet.

Romanskrivandet bör­ja­de i en lug­na­re peri­od i livet, de två söner­na hade flyt­tat hem­i­från, kon­sult­fir­man var nystar­tad och arbets­be­lägg­ning­en var inte så stor som idag. Detta var 2010 och 2016 kom han ut med den förs­ta och and­ra delen i seri­en ”Kampfels guld”, Kropknallen och Den gode och den onde. 2017 kom de De onda och den avslu­tan­de delen Djävulen från Polen. Skrivandet har gett blo­dad tand ytter­li­ga­re ett par manus lig­ger i pipen. Fler idéer är finns i huvudet.

ULF TYLESTRAND FRI PRESS FÖRLAG

Bild: omslaget till romanen Korpknallen av Ulf TylestrandBild: Omslaget till Ulf Tylestrands roman Den onde och den godeBild: omslaget till romanen De onda av Ulf TylestrandBild: Omslaget till Ulf Tylestrands roman Den onde och den gode

ULF TYLESTRAND INTERNET

Ulf Tylestrands Facebook

GAMMALT OCH NYTT FRÅN FÖRLAGET

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!