Hoppa till innehåll

Skuggornas barn

  • av Dag Persson

av Eleonore Christoffersén


Vi får föl­ja med på en resa i lyri­kens form. Skuggornas barn tar oss på en många gång­er besvär­lig resa men erfa­ren­he­ter­na lan­dar i still­het och förtröstan.

En upp­le­ver det som om Christoffersén uttryc­ker en slags inre san­ning, byggd på hen­nes per­son­li­ga erfarenheter.

Men det är inte bara frå­ga om en slags indi­vi­du­ell tera­pi. Och inte hel­ler är läs­ning­en smärt­sam. Tonen i Skuggornas barn är som ett stil­la sam­tal där läsa­ren har något att lära.

Boken kan eller bör nog läsas som en berät­tel­se från bör­jan till slut.

SKUGGORNAS BARN I VÅR WEBBUTIK

GAMMALT OCH NYTT FRÅN FÖRLAGET

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!