Hoppa till innehåll

SILLBARONEN

  • av Dag Persson

Del 3 av ”Morden på Smögen” av Anna Ihrén


Smögens sto­re sill­ba­ron James Blakes son­son hit­tas död i den gam­la lots­ut­ki­ken. Bara en vec­ka tidi­ga­re har den döde Charles Blake leen­de inter­vju­ats i affärs­tid­ning­ar­na om hur han ska för­val­ta den sto­ra för­mö­gen­het han ärvt efter sin far som just gått bort. Är det verk­li­gen ett själv­mord och var­för har han i så fall valt att avslu­ta sitt liv? Och vad pågår egent­li­gen i det ståt­li­ga köp­mans­hu­set på Smögenbryggan där famil­jen Blake lever ett iso­le­rat liv utan knappt någon kon­takt med omvärlden.

Vi får åter föl­ja poli­ser­na Dennis Wilhelmsson och Sandra Haraldsson när de löser mord­gåtor vars ursprung på vis­sa vis står att fin­na i hän­del­ser i det förflutna.

KÖP DEL 1, 2 & 3 OCH 50 KR RABATT

GAMMALT OCH NYTT FRÅN FÖRLAGET

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!