SILLBARONEN

Del 3 av ”Morden på Smögen” av Anna Ihrén


Smögens sto­re sill­ba­ron James Blakes son­son hit­tas död i den gam­la lots­ut­ki­ken. Bara en vec­ka tidi­ga­re har den döde Charles Blake leen­de inter­vju­ats i affärs­tid­ning­ar­na om hur han ska för­val­ta den sto­ra för­mö­gen­het han ärvt efter sin far som just gått bort. Är det verk­li­gen ett själv­mord och var­för har han i så fall valt att avslu­ta sitt liv? Och vad pågår egent­li­gen i det ståt­li­ga köp­mans­hu­set på Smögenbryggan där famil­jen Blake lever ett iso­le­rat liv utan knappt någon kon­takt med omvärlden.

Vi får åter föl­ja poli­ser­na Dennis Wilhelmsson och Sandra Haraldsson när de löser mord­gåtor vars ursprung på vis­sa vis står att fin­na i hän­del­ser i det förflutna.

KÖP DEL 1, 2 & 3 OCH 50 KR RABATT

Dag Persson

jr Redaktör • Fri Press förlag

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!

Dorje