Hoppa till innehåll

Lena Runadotter

  • av Dag Persson

 

 

Lena Runadotter är 41 år, mam­ma till två och bor på lan­det. Tiden ägnar hon åt att job­ba med och för unga och unga vux­na. Visserligen har hon PMDS och har tid­vis varit sjuk­skri­ven för stress, men hon påmin­ner sig om att hon fak­tiskt har allt hon behö­ver. ”Jag är en kvin­na av min tid och jag har full koll på det mesta men har ing­en aning om något.”

Lena Runadotter kal­lar sig ock­så ”gatu­po­et”. Hon läser upp dik­ter till­sam­mans med poe­ten Pelle Lundström på oli­ka plat­ser, vid sär­skil­da arrange­mang – eller på gatan. Efter ett fram­trä­dan­de på Knastorp Kafé säger hon i en inter­vju i Vimmerby Tidning 2018-07-22: ”Idén fick vi från gatu­mu­si­kan­ter som gjor­de gatan till sin egen scen. Vi fram­för enbart själv­skriv­na dik­ter och vi har båda ett starkt behov att skri­va poesi.”

Under rubri­ken ”När kär­le­ken drab­bar mitt i livet hit­tar du i Vimmerby Tidning, Kinda, ett repor­tage från 2018-07-23.

Medelåldern – under­bart pate­tisk är ett urval från åtta års skri­van­de. Hon skri­ver på bus­sen, i bad­ka­ret, på kaf­fe­ras­ten, mitt i nat­ten, på toa, eller på en par­ke­rings­plats. Lena Runadotter skri­ver för att hon behö­ver andas och många dik­ter har det bli­vit. Även om Medelåldern är hen­nes berät­tel­se tror hon att det finns många som kan kän­na igen sig i den.

foton: Julia Borggren

LENA RUNADOTTER FRI PRESS

Muntliga åtbörder 3

LENA RUNADOTTER SOCIALA MEDIER

GAMMALT OCH NYTT FRÅN FÖRLAGET

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!