Hoppa till innehåll

Rätten till Lättja

  • av Dag Persson

av Paul Lafargue

11 augusti utkom­mer Rätten till Lättja i en ny svensk över­sätt­ning på Bakåll.  Den förs­ta svens­ka upp­la­gan utkom på hund­ra­års­da­gen 1980 på Fri Press Förlag. Översättning och efter­skrift av Brutus Östling och Göran Bergström.

Ett besyn­ner­ligt van­sin­ne har gri­pit arbe­tar­klas­sen i de län­der där den kapi­ta­lis­tis­ka civi­li­sa­tio­nen härs­kar. Ett van­sin­ne som i sitt köl­vat­ten drar med sig det soci­a­la och indi­vi­du­el­la elän­de, som under de sista två­hund­ra åren hål­lit på att pina livet av den dyst­ra mänsk­lig­he­ten. Nämligen: Kärleken till arbe­tet, en döds­märkt lidel­se dri­ven till såda­na ytter­lig­he­ter att den för­sva­gar män­ni­skans livs­kraft och bry­ter ned hen­nes avkom­ma. Istället för att kure­ra den­na sin­nes­för­vir­ring har präs­ter, eko­no­mer och mora­lis­ter gjort arbe­tet till något heligt.

Så inle­der Karl Marx svär­son Paul Lafargue sin skrift som först pub­li­ce­ra­des 1880. Den kom att bli den näst mest sprid­da poli­tis­ka skrif­ten efter Manifestet.

Paul Lafargue (1842-1911)


Ett fåtal exem­plar finns kvar till för­sälj­ning. TILL WEBBSHOPPEN »

GAMMALT OCH NYTT FRÅN FÖRLAGET

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!