Hoppa till innehåll

Barbro Nilsson

  • av Dag Persson

BILD: Porträtt av Barbro Nilsson

Det är ald­rig för sent att för­verk­li­ga sina för­fat­tar­dröm­mar. Poeten Barbro Nilsson fort­sät­ter att över­ras­ka publi­ken med sin suve­rä­na haiku.

Poesi har all­tid varit en vik­tig del av Barbro Nilssons liv. Hon är född 1929 i Torps soc­ken i Ljungans älv­dal i Medelpad, drygt en mil från Sveriges geo­lo­gis­ka mitt­punkt. Lyriken har följt hen­ne sedan tonåren.

Haiku har varit Nilssons spe­ci­a­li­tet sedan 80-talet och 2001 vann hon Haikusällskapets förs­ta täv­ling. Sedan dess har hon givit ut två dikt­sam­ling­ar, Typ haiku 2010 och Himlen är rutig 2018 (båda på Instant Books). Nu släp­per hon sin tred­je bok, Haiku-time, på Fri Press förlag.

Omslaget till Haiku-time illu­stre­rar norr­länds­ka björ­kar. Poeten har genom släkt­forsk­ning kun­nat kon­sta­te­ra att hen­nes anfa­der, Martinus Laurentius, var kyr­ko­her­de i Torps soc­ken på 1500-talet. Genom sena­re gif­ter­mål med ätten Huss har Nilsson en gedi­gen norr­länsk bak­grund, något som lig­ger till grund för många av hen­nes betraktelser:

I det­ta landskap
grö­na löv i oktober
annorlun­da Lund

Nilsson utbil­da­de sig till soci­o­nom 1957 och har levt ett långt liv där hon har balan­se­rat familj och yrkes­liv. Hon bor i Lund och har de senas­te fyra åren lett en livs­kraf­tig haikugrupp. Följande haiku finns inskri­ven på en glas­vägg i Lunds dom­kyr­ko­fo­rum, något som hon betrak­tar som sin främs­ta merit:

På servicebussen:
Jag är född i Betlehem
sa han som körde

Läs om boken
Haiku-time »

BILD: Omslaget till 'Haiku-time' av Barbro Nilsson, med norrländska björkar

GAMMALT OCH NYTT FRÅN FÖRLAGET

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!