Hoppa till innehåll

Lotta von Mentzer

  • av Dag Persson

 

Bild: svartvitt porträtt; Charlotta von Mentzer

Lotta von Mentzer

Charlotta von Mentzer har bott i Göteborg i hela sitt liv. Där har hon ock­så i många år arbe­tat som barn­mors­ka och de senas­te åren har hon enga­ge­rat sig i frå­gor som rör sex­u­ell utsatt­het och möter per­so­ner med erfa­ren­het av över­grepp och våld.

Hon tän­ker myc­ket på hur vi för­hål­ler oss till allt som sker och vad det gör med oss. En del tan­kar blir till dikter.

Vid sidan om skri­van­det foto­gra­fe­rar hon. I ett foto­pro­jekt har hon för­sökt att fånga sym­bo­ler för de grund­läg­gan­de vär­de­ring­ar och de fun­da­ment som vi män­ni­skor bär inom oss.

”Vissa stup­rör upp­vi­sar spän­nan­de nog mänsk­li­ga drag för de kan väc­ka vis­sa käns­lor, som empa­ti och omsorg”, menar hon.

I sam­band med rele­a­sen av Om oss 26 janu­a­ri 2019 på Galleri Engleson i Göteborg visa­de Lotta von Mentzer upp en del av sina bilder.

 

Lotta von Mentzer på Facebook ?

Bild: svartvitt foto på en stengrund till ett hus, eldosor med graffiti, en kabel och ett snöre bundet vid.

GAMMALT OCH NYTT FRÅN FÖRLAGET

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!