Lotta von Mentzer

 

Bild: svartvitt porträtt; Charlotta von Mentzer

Lotta von Mentzer

Charlotta von Mentzer har bott i Göteborg i hela sitt liv. Där har hon ock­så i många år arbe­tat som barn­mors­ka och de senas­te åren har hon enga­ge­rat sig i frå­gor som rör sex­u­ell utsatt­het och möter per­so­ner med erfa­ren­het av över­grepp och våld.

Hon tän­ker myc­ket på hur vi för­hål­ler oss till allt som sker och vad det gör med oss. En del tan­kar blir till dikter.

Vid sidan om skri­van­det foto­gra­fe­rar hon. I ett foto­pro­jekt har hon för­sökt att fånga sym­bo­ler för de grund­läg­gan­de vär­de­ring­ar och de fun­da­ment som vi män­ni­skor bär inom oss.

”Vissa stup­rör upp­vi­sar spän­nan­de nog mänsk­li­ga drag för de kan väc­ka vis­sa käns­lor, som empa­ti och omsorg”, menar hon.

I sam­band med rele­a­sen av Om oss 26 janu­a­ri 2019 på Galleri Engleson i Göteborg visa­de Lotta von Mentzer upp en del av sina bilder.

 

Lotta von Mentzer på Facebook ?

Bild: svartvitt foto på en stengrund till ett hus, eldosor med graffiti, en kabel och ett snöre bundet vid.

Dag Persson

jr Redaktör • Fri Press förlag

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!

Dorje