Irrspår — blandade berättelser från nu och då

av Dag Persson

Irr­spår är sju fri­ståen­de berät­tel­ser häm­ta­de från min­nen och dröm­mar. Som­ligt är berät­tat av and­ra. Det hand­lar om läng­tan, om kär­lek och gemen­skap. Allt är inte så lätt alla gång­er men tack och lov finns det lite magi.

För den som söker en röd tråd i Irr­spår skul­le det möj­li­gen kun­na vara det att i flera av berät­tel­ser­na möts män­ni­skor­na i lant­lig mil­jö. I vis­sa för flera decen­ni­er sedan. I and­ra – vil­ka utspe­lar sig just nu – gör sig ändå det för­flut­na påmint. Och det är väl det som är livet? Tiden är gyck­la­ren, föl­je­sla­ga­ren, som vi både äls­kar och hatar.

Irr­spår i webbshoppen > >

 

Dag Persson läser ”Gammelhönan och gubbdrömmen” ur Irrspår

Sän­des live via Face­book med en till en bör­jan något vil­sen författare.

 

One comment

Comments are closed.