Helena Heyman


I Helena Heymans nyut­kom­na natur­ly­rik­bok ”Avlägsen kol­trast” föl­jer vi natu­rens års­tids­väx­ling­ar i berät­tan­de ögon­blicks­bil­der. Där anar vi kor­par­nas sam­tal i dim­man om hös­ten, betrak­tar harens fly­en­de spår­söm i snön, ser tidig lärk­flock över bar­tö­at bet­fält och får besök av en flad­der­mus genom nat­tens sommarfönster.

Hon väx­te upp i Västergötland vid Vätterns strand och sena­re vid hav och tall­sko­gar i Falkenberg. Från ett sårigt hem blev natu­ren hen­nes till­flykt. Där iakt­tog hon nyfi­ket natu­rens stän­di­ga för­änd­ring och lär­de sig tidigt fåg­lar­nas utse­en­de och sång. I natu­ren fann hon trygg­het och spänning.

Heyman har varit verk­sam som sjuk­gym­nast. Hon har ock­så stu­de­rat bio­lo­gi och även lyrik och lit­te­rärt ska­pan­de vid Lunds uni­ver­si­tet. Hon har även hög­sko­le­ut­bild­ning i ”Muntligt berät­tan­de i teo­ri och prak­tik” och fram­trä­der som berättare. 

Nu är hon sedan många år skå­ning och hen­nes dik­ter är inspi­re­ra­de av poe­sin i den skåns­ka natu­rens mång­fald och artrikedom.

Porträtt av Helena Heyman, foto: Dag Persson

Hennes poe­tis­ka betrak­tel­ser från natu­ren finns pub­li­ce­ra­de i natur­tid­skrif­ter och böc­ker. 2007 utkom hen­nes förs­ta egna natur­ly­rik­bok Näktergalen över­tar nat­ten.

Helena Heyman bör­jar all­tid dagen med att läsa en dikt av Tomas Tranströmer. Tar sedan kika­ren i hand och låter sig inspi­re­ras av natu­rens stän­di­ga för­änd­ring och fåg­lar­nas spän­nan­de liv. 

Dag Persson

jr Redaktör • Fri Press förlag

Ett svar på ”Helena Heyman

Kommentarer är stängda.

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!

Dorje