Hoppa till innehåll

Helena Heyman

  • av Dag Persson

I Helena Heymans nyut­kom­na natur­ly­rik­bok ”Avlägsen kol­trast” föl­jer vi natu­rens års­tids­väx­ling­ar i berät­tan­de ögon­blicks­bil­der. Där anar vi kor­par­nas sam­tal i dim­man om hös­ten, betrak­tar harens fly­en­de spår­söm i snön, ser tidig lärk­flock över bar­tö­at bet­fält och får besök av en flad­der­mus genom nat­tens sommarfönster.

Hon väx­te upp i Västergötland vid Vätterns strand och sena­re vid hav och tall­sko­gar i Falkenberg. Från ett sårigt hem blev natu­ren hen­nes till­flykt. Där iakt­tog hon nyfi­ket natu­rens stän­di­ga för­änd­ring och lär­de sig tidigt fåg­lar­nas utse­en­de och sång. I natu­ren fann hon trygg­het och spänning.

Heyman har varit verk­sam som sjuk­gym­nast. Hon har ock­så stu­de­rat bio­lo­gi och även lyrik och lit­te­rärt ska­pan­de vid Lunds uni­ver­si­tet. Hon har även hög­sko­le­ut­bild­ning i ”Muntligt berät­tan­de i teo­ri och prak­tik” och fram­trä­der som berättare. 

Nu är hon sedan många år skå­ning och hen­nes dik­ter är inspi­re­ra­de av poe­sin i den skåns­ka natu­rens mång­fald och artrikedom.

Porträtt av Helena Heyman, foto: Dag Persson

Hennes poe­tis­ka betrak­tel­ser från natu­ren finns pub­li­ce­ra­de i natur­tid­skrif­ter och böc­ker. 2007 utkom hen­nes förs­ta egna natur­ly­rik­bok Näktergalen över­tar nat­ten.

Helena Heyman bör­jar all­tid dagen med att läsa en dikt av Tomas Tranströmer. Tar sedan kika­ren i hand och låter sig inspi­re­ras av natu­rens stän­di­ga för­änd­ring och fåg­lar­nas spän­nan­de liv. 

GAMMALT OCH NYTT FRÅN FÖRLAGET

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!