Hoppa till innehåll

HAIKUMAGASINET

Haiku-dik­ter till­sam­mans med bil­der kal­las enligt den japans­ka tra­di­tio­nen för ”Haiga”. Dikterna i Haikumagasinet är skriv­na av både japans­ka mäs­ta­re som lev­de för flera hund­ra år sedan – och sam­ti­da poe­ter. De tol­kas fritt till bil­der av konst­nä­rer, pro­fes­sio­nel­la teck­na­re, stu­den­ter och de som målar vid sidan om.

   

Haikumagasinet sam­man­för allt­så inte bara text och bild, utan även gam­malt och nytt, öst och väst. Det är en unik pub­li­ka­tion som för förs­ta gång­en kan pub­li­ce­ra Haiga ur ett lek­fullt, svenskt och modernt perspektiv.

 

Svårt att välja i skaparglädjen

I de två senas­te num­ren har ele­ver ifrån Cybergymnasiets este­tis­ka lin­je i Malmö bidra­git med illust­ra­tio­ner till maga­si­net. I upp­drag av sin lära­re, Christina Karlsson, har de ska­pat tolk­ning­ar av ett antal utval­da haiku-dik­ter. De bidrag som inte kom med i maga­si­net har vi sam­lat här på hem­si­dan istäl­let. Klicka på län­kar­na nedan för att se alla illust­ra­tio­ner från eleverna.

» Opublicerade bidrag till Haikumagasinet #3

» Opublicerade bidrag till Haikumagasinet #4

  opublicerade illustrationer till 'Haikumagasinet #3'
Generic selectors
Exact mat­ches only 
Search in title 
Search in content 
Post Type SelectorsKlicka på bilderna här och hitta dem direkt i vår webbshop

Omslaget till 'Haikumagasinet #4'

FP–220 • ISBN: 978–91-88765–75‑8

Omslaget till 'Haikumagasinet #3'

FP–185 • ISBN: 978–91-88765–59‑8

Omslaget till 'Haikumagasinet #2'

FP–155 • ISBN: 978–91-88765–34‑5

Omslaget till 'Haikumagasinet #1'

FP–119 • ISBN: 978–91-88765–03‑1

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!