Sommar-noveller – också i mobilen


Läser du novel­ler och kor­ta­re berät­tel­ser? Kolla in någ­ra av våra tit­lar som vi som­mar-rear redan idag. Läs ock­så våra mikro­no­vel­ler helt fritt direkt i mobi­len eller läsplat­tan. (Se länk nedan.)

I Skuggbilder möter du i nio novel­ler någ­ra gans­ka oli­ka män­ni­skor som har till­sy­nes en sak gemen­samt: de åker med sam­ma buss. Fast vi upp­täc­ker snart hur deras liv är inflä­ta­de i varand­ra och hur de på oli­ka sätt påver­kar varand­ras öden.

BILD: omslaget till novellsamlingen 'Skuggbilder' av Ingun Christensen med en teckning där en man rusar mot en dörr i skuggorna

Ingen män­ni­ska är en ö, bru­kar man säga och det gäl­ler även för fär­ö­ing­ar­na, där de bor på sin ögrupp ute i Nordatlanten. Författaren Ingun Chistensen bor och ver­kar på Färöarna. Detta är hen­nes förs­ta bok som bli­vit över­satt till svens­ka.

 

Hästtjuvar av D H Kauffmann är en läng­re berät­tel­se, en kort­ro­man om en så vill. Handlingen utspe­lar sig i Portugal. Några djur­rätts­ak­ti­vis­ter, stjäl en häst från en slakt­djurs­hand­la­re. Det går såklart inte rik­tigt som kvin­nor­na tänkt sig och de blir jaga­de genom lands­byg­den. Historien byg­ger fritt på verk­li­ga hän­del­ser hos sydeu­ro­pe­is­ka häs­t­räd­da­re.

BILD: omslaget till 'Hästtjuvar' av D H Kauffmann där en flock lösa hästar avtecknar sig mot en natthimmel

 

Läs mer om Hästtjuvar här »

 

 

DIREKT FRÅN FÖRLAGET
• 3 böcker = 20% rabatt
• Frakfritt inom Sverige

 

Bild: omslag till 'Irrspår, blandade berättelser från nu och då' av Dag Persson illustrerad med tecknat kollage med träd, hus, höna, flaska, transistorradio, stenbro, vatten, moln, sol och blomma

Irrspår – blan­da­de berät­tel­ser från nu och då är sju fri­ståen­de berät­tel­ser häm­ta­de från min­nen och dröm­mar. Somligt är berät­tat av and­ra. Det hand­lar om läng­tan – om kär­lek och gemen­skap. Allt är inte så lätt alla gång­er men tack och lov finns det lite magi.

Läs mer om Irrspår och
hör en novell uppläst här »

 

 

BILD: texten 'Fri Press Mobil' tillsammans med yin-jang i svart och rött, en bambupensel och en skäggtärna i flykt

Hur jag räddades av Ali Nassab och andra historier Längs vägen del 2

Bo Ranman und­rar hur man blir den man är? Går det att tala om slum­pen — eller kanske ödet?

I Längs vägen del 1 berät­ta­de han om hur bil­der­na i albu­met från hans fars resor i efter­krigs­ti­dens Europa kom att inspi­re­ra honom. Och vad Jack Kerouacs böc­ker kom att bety­da.

Ranman gjor­de sina egna resor vil­ka led­de till fler vil­ka på oli­ka sätt led­de till många oför­ut­sed­da upp­le­vel­ser och star­ka möten med intres­san­ta män­ni­skor.

I Längs vägen del 2 får vi bland annat föl­ja med till Paris par­ker 1969, till det mot­sä­gel­se­ful­la Bodh Gaya i Indien och till ett Baskien i upp­ror 1978. Vi får veta vad som kan hän­da när man väg­rar att göra mili­tär­tjänst, hur det går när ens per­son­li­ga över­ty­gel­se ställs emot emot det svens­ka rätts­vä­sen­det.

Längs vägen del 1 fick ett posi­tivt mot­ta­gan­de. Del 2 har ett utö­kat inne­håll och spän­nings­mo­men­ten i berät­tel­ser­na ökar.

Längs vägen del 2 i Webbshoppen