Hoppa till innehåll

LJUD- & E‑BÖCKER

Alla digitala böcker är för personligt bruk och filerna får endast lagras, läsas eller avlyssnas i elektronisk utrustning inom hushållet. Delning eller spridning inte är tillåtet men en enskild dikt får gärna publiceras i samband med recension under förutsättning att den refererar till författaren och förlaget.

OM LJUD-BÖCKERNA

Det digi­ta­la for­mat är MP3 vil­ket kan läsas i enhe­ter som PC och Mac, Iphone och Ipad, Android samt i där­för avsed­da ljud­bok-läsa­re. Det är kun­dens ansvar att hålla sig med pro­gram eller app för lyss­ning av ljud-bok.

Ljudboken är inde­lad i flera filer vil­ka är kom­pri­me­ra­de i en ZIP-fil.

TILL VÅRA LJUD-BÖCKER »

Du ansvar själv för ned­ladd­ning och för att pac­ka upp filer­na. Med ljud-boken föl­jer en ”omslags­bild” och som sista spår föl­jer infor­ma­tion om copy­right, med­ver­kan­de, etcetera.

Har du inte redan har något pro­gram eller en app för att lyss­na, finns många att väl­ja på. I Android-mobi­ler hit­tar du dem i Google Play. Mac-dator (iOS), iPhone och iPad har dem i App Store. Windows-dato­rer har dem i Microsoft Store.


Line

OM E‑BÖCKERNA

Det digi­ta­la for­mat är EPUB vil­ket kan läsas i enhe­ter som PC och Mac, Iphone och Ipad, Android samt i där­för avsed­da e‑bokläsare. Det är kun­dens ansvar att hålla sig med pro­gram eller app för läs­ning av e‑bok.

För dig som inte redan har något pro­gram eller en app finns många att väl­ja på.

TILL VÅRA E‑BÖCKER »

APP FÖR iOS, ANDROID, PC & MAC

ADOBE DIGITAL EDITIONS

App Store för iPhone och iPad

Google Play för Android

För PC

För Mac

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!