E‑BÖCKER

OM E‑BÖCKERNA

Det digi­ta­la for­mat är EPUB vil­ket kan läsas i enhe­ter som PC och Mac, Ipho­ne och Ipad, Andro­id samt i där­för avsed­da e‑bokläsare. Det är kun­dens ansvar att hålla sig med pro­gram eller app för läs­ning av e‑bok.

För dig som inte redan har något pro­gram eller en app finns många att väl­ja på.

TILL VÅRA E‑BÖCKER »

REKOMMENDERAD APP FÖR iOS, ANDROID, PC & MAC

ADOBE DIGITAL EDITIONS

App Sto­re för iPho­ne och iPad

Goog­le Play för Andro­id

För PC

För Mac