Malmö andas
av John Dahlquist

BILD: Omslag till 'Malmö andas' av John Dahlquist, det är grått och ser slitet ut, har en röd enkel ram och i mitten är en sk vindteckning

 

Etthundranittiosju meter över havet, högst upp på Malmös högs­ta bygg­nad, Turning Torso, satt en vit fisk­mås, bland orni­to­lo­ger känd som lar­nus car­nus. Klockan var 04:29 när solen steg över hori­son­ten mor­go­nen den fjor­ton­de juni. Det var en solig dag, det var en blå­sig dag. Det var en här­lig tid, det var en oro­lig tid. Måsen tit­ta­de ut över det plat­ta land­ska­pet som inhys­te strax under tre­hund­ra­tu­sen per­so­ner och deras hem. Gissningsvis var det ing­en av dem som tit­ta­de till­ba­ka på den.

 

Så inleds roma­nen om den stad som det talas så myc­ket om. Dahlquist tar med oss på en odys­sé där vi får föl­ja vin­den och någ­ra per­so­ner under en dag. De fles­ta är okän­da för varand­ra. Ibland möts de men ing­en för­står nog rik­tigt var­för. Att deras till synes var­dag­li­ga val kom­mer att påver­ka ock­så de and­ra män­ni­skor­nas liv fun­de­rar de inte så myc­ket på.

Boken är illu­stre­rad med “vind­teck­ning­ar” som Dahlquist sam­lat in i sta­den.

 

FP–160 • ISBN: 978–91-88765–19‑2

Boken i webbshoppen »

John Dahlquist

 

Malmö andas är John Dahlquists förs­ta roman. Till var­dags arbe­tar han som ska­te­board­lä­ra­re och biträ­dan­de rek­tor. Han gil­lar att skri­va och har bidra­git med artik­lar i maga­si­nen Free Skate Magazine, Kingpin, Giftorm och VICE. Han har ock­så skri­vit Berättelsen om Lunds Barnhem där han ock­så arbe­ta­de tills verk­sam­he­ten lades ner 2006. Utöver att skri­va ska­par John bild­konst, oftast i form av tusch­teck­ning­ar.

Bokreleasen av Malmö andas hölls till­sam­mans med konst­nä­ren Peter Jönsson på Mitt Möllan. Förutom Jönssons vack­ra och intres­san­ta “strand­mo­tiv” i stor­for­mat, pas­sa­de Dahlquist på att visa upp ori­gi­na­len till de bil­der som fun­ge­rar som illust­ra­tio­ner i hans bok.

Bild: Inbjudan till release och vernissage