REDAKTIONEN

Om Fri Press

Fri Press utgivning växer något. Läsare och författarna hittar oss och vi tycker det är stimulerande att få verka för utgivning av litteratur vi själva gillar.

 

Poesi ligger oss varmt om hjärtat och här har vi kunnat komma in och stödja både debutanter och etablerade. En särskild dragning har vi mot diktande som får oss att lyfta blicken från marken - ibland oss själva.

 

På senare tid har vi kunnat publicera romaner och fler blir det.

 

Vi kan inte publicera allt. Men inom ramen för Fri Press produktion kan vi hjälpa allt fler som själva vill komma ut med sina böcker och annat tryckt stoff. Läs mer under BLI PUBLICERAD.

 

Litteratur vi själva gillar? Det kan vara mycket men en enkel policy har vi: Den litteratur vi ger ut ska ingjuta hopp hos läsaren. En del skildrar nog världen så som många upplever den, mörk och hård. Men då vill vi släppa in ljuset i tunneln.

Bo Ranman (redaktör)

Bo Ranman (redaktör)

Grundare av förlaget, engagerad i ursprungsbefolkningens kamp för rättigheter i Amzonas, skriver om poeter från äldre Kina och Japan och beatniks. Hans reseberättelser och andra historier finns i förlagets utgivning.

Dag Persson (junior-redaktör)

Dag Persson (jr redaktör)

Gör boklayout, sköter webbplatsen och annat digitalt. Skriver noveller och dokumenterar alternativprojekt såsom Karavanen 1978. (www.fripress.se/karavanen)

Sara Lundstedt (junior-redaktör)

Sara Lundstedt (jr redaktör)

Illustrerar och gör boklayout. Målar vid sidan om sin forskning på konstens och andra visuella uttryck och betydelse för en hållbarare värld. Arbetar just nu med ett konst- och livsstilsprojekt i Göttingen, Tyskland.

Ormvråksfjäder

Recensenter

Be om recensionsexemplar av våra böcker så skickar vi.

Mejla red@fripress.se

De tio första publikationerna

Annat Fri Press

Dokumentationen av Alternativrörelsen, Karavanen 1978 och annat finns kvar. Välkommen att utforska och titta på bilderna.

 

Recensioner av litteratur och annat gott kommer också att dyka upp igen.

 

Lite Fri Press-historia börjar redan nu lite av här inunder.

 

Artiklar

2008 - FYRTIO ÅR SEDAN 1968 >>

The Story - Fri Press

Fri Press historia

Fri Press startade sin utgivning i Göteborg år 1969. De tre första utgåvorna var i form av en enkel stencilerad tidskrift som delades ut gratis på gator och bibliotek. De trycktes i Experimentgymnasiets källare...

FNL-märke från 1979-talet

Länka till Fri Press Förlag

Till Fri Press förlag

Ta bilden här. Eller länka till den genom att kopiera koden och lägg den på din blogg/webbplats: