Ännu mer haiku

Våren 2018 kom­mer haiku-vete­ra­nen Pontus Tunanders Måsvinge. Tunander har skri­vit haiku­dik­ter under myc­ket lång tid. Nu har Japanexperten Sten Svensson sam­lat hans dik­ter till en postum utgå­va.

Under vin­tern väx­er ock­så Fri Press HaikuMagasinet fram. Där pre­sen­te­ras ett antal ny-illu­stre­ra­de haiku­dik­ter skriv­na av både sto­ra mäs­ta­re och mind­re kän­da.
 

Håll utkik här på webb­plat­sen. Anslut gär­na till nyhets­bre­vet.