Ingun Christensen

 

 

Ingun Chri­s­ten­sen är född i Hósvík på Färö­ar­na och väx­te upp med en fär­ö­isk mam­ma och en dansk pap­pa. Hon har stort språk­in­tres­se och är utbil­dad i tys­ka och eng­els­ka och har arbe­tat inom turist­bran­schen och som översättare.

Lit­te­ra­tur och läsan­de har följt hen­ne sedan hon var liten. Lus­ten att skri­va vak­na­de tidigt och som tolvå­ring skrev hon sin förs­ta dikt och en sång. Sedan dess har hon fort­satt att skri­va sång­er till familjesammankomster.

”Det är något loc­kan­de och spän­nan­de i att kom­bi­ne­ra fan­ta­si och ord­lek i kre­a­tivt skri­van­de – att berät­ta en histo­ria, där du är ska­pa­ren och någon gång ock­så lyss­na­ren eller läsa­ren, när histo­ri­en tar över”, skri­ver Chri­s­ten­sen på sin heimasíðu.

Chri­s­ten­sen debu­te­ra­de 2009 med dik­ten ”Træla­bun­din” (”Träl­bun­den”) i tid­ning­en Kvin­na och sedan dess har hon skri­vit sju böc­ker och ett antal novel­ler. Skugg­bil­der kom ut 2015 på Bóka­deild Føroya Læra­ra­felags med titeln Skug­ga­myn­dir och Fri Press ger nu ut den på svens­ka i över­sätt­ning av Joa­kim Lilljegren.

INGUN CHRISTENSEN FRI PRESS FÖRLAG

Naturens Återkomst

5 comments

  1. […] Ingun Chri­s­ten­sen • Birk Andersson • Andre­as Björsten • Ele­o­no­re Christof­fersén Ryn­dal • Eva Ermenz • Cal­le Flogn­man • GATUDUVAN • Eva Jons­by • Anna Kjel­lin • Ola Lun­dqvist • Tit­ti Spal­tro & Lars Lar­sen • Lena Runa­dot­ter • Bo Schar­ping • Sten Stu­re Skal­de­man • Ste­fan Thor­pen­berg • Anna Wiik […]

  2. […] Ingun Chri­s­ten­sen • Birk Andersson • Andre­as Björsten • Ele­o­no­re Christof­fersén Ryn­dal • Eva Ermenz • Cal­le Flogn­man • GATUDUVAN • Eva Jons­by • Anna Kjel­lin • Ola Lun­dqvist • Tit­ti Spal­tro & Lars Lar­sen • Lena Runa­dot­ter • Bo Schar­ping • Sten Stu­re Skal­de­man • Ste­fan Thor­pen­berg • Anna Wiik […]

  3. […] Ingun Chri­s­ten­sen • Birk Andersson • Andre­as Björsten • Ele­o­no­re Christof­fersén Ryn­dal • Eva Ermenz • Cal­le Flogn­man • GATUDUVAN • Eva Jons­by • Anna Kjel­lin • Ola Lun­dqvist • Tit­ti Spal­tro & Lars Lar­sen • Lena Runa­dot­ter • Bo Schar­ping • Sten Stu­re Skal­de­man • Ste­fan Thor­pen­berg • Anna Wiik […]

  4. […] Ingun Chri­s­ten­sen • Birk Andersson • Andre­as Björsten • Ele­o­no­re Christof­fersén Ryn­dal • Eva Ermenz • Cal­le Flogn­man • GATUDUVAN • Eva Jons­by • Anna Kjel­lin • Ola Lun­dqvist • Tit­ti Spal­tro & Lars Lar­sen • Lena Runa­dot­ter • Bo Schar­ping • Sten Stu­re Skal­de­man • Ste­fan Thor­pen­berg • Anna Wiik […]

Comments are closed.