BLI PUBLICERAD

Bli publicerad

Inspirerande manus

 

Vi läser i princip alla manus vi får in men ger såklart inte ut allt. Blir vi intresserade dyker vi djupare och etablerar kontakt med författaren.

 

Vi möter ibland opub­li­ce­rade tex­ter som kanske är “för smala” men som vi ändå gillar och vill stödja en utgiv­ning av. Jämför våra tit­lar så mär­ker du bred­den. Om vi inte köper och ger ut ett manus där för­fat­ta­ren får betalt, bety­der det inte att att en utgiv­ning är ute­slu­ten. Flera av Fri Press för­fat­tare tar själva ansvar för en stor del av mark­nads­fö­ringen och för­sälj­ningen.

 

I de fall vi tackar nej till en text skriver vi ibland ändå ett litet utlåtande. Läs mer om vår policy på "Redaktionen".

Tänk sakta...

 

Funderar du på att ge ut en bok och vill pröva hos oss är det lite du ska tänka på:

 

  • Vi vill veta varför du kontaktar just oss - vad som drog dig hit.
  • Vi vill att du skriver lite om dig själv.
  • Skicka helst texter i Word-format eller motsvarande.

 

Vid en utgivning arbetar redaktionen alltid fram en bra produkt i nära samarbete med författaren.

 

Skickar gör du till postmaster@fripress.se.

 

Lycka till!

Bambupensel med rött tusch kvar på borsten

Fri Press Produktion

Ger du ut någon publikation, ett magasin eller annan skrift? Eller funderar du på att göra det? Vi kan bistå med redaktionellt stöd, layout och tryck. Årsböcker? Turistguider eller rapporter? Små eller stora upplagor?

 

Hör av dig med dina idéer till red@fripress.se.

fyra nummer av magasinet "Hägringen" med fåglar på omslagen (glada, stare, stjärtmes och häger)
Omslag till boken "Din guide till forminnen i Mark"

Trevlig bok för historiska upptäkter. Vad kan en hitta i din bygd?